Угода користувача
Ця угода користувача (надалі - Угода) являє собою публічний договір приєднання між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІБЕРТІ РЕПОРТ» (ЕДРПОУ 43699934) (надалі – Адміністратор), якому належить право власності та право інтелектуальної власності на сервіс Liberty Report, та користувачем чат-боту сервісу Liberty Report щодо укладення договору на викладених у цій Угоді умовах. Сервіс Liberty Report являє собою програмний модуль (плагін) та призначений для проведення соціологічних опитувань. Згідно зі статтями 205, 633, 634, 638-642 Цивільного кодексу України згода особи, яка виражена в натисканні кнопки "Даю згоду", є рівнозначним укладенню договору на умовах викладених в Угоді.


1. Загальні положення

1.1 Чат-бот сервісу Liberty Report є прямим каналом комунікації між Адміністратором та його користувачами для організації дослідження ринку та виявлення громадської думки шляхом проведення соціологічного опитування методом анкетування в режимі діалогового вікна.

1.2 Особа, яка натискає кнопку "Даю згоду" під час реєстрації набуває статусу зареєстрованого користувача сервіса Liberty Report, та підтверджує, що прочитала цю Угоду та надає свою безумовну згоду на умови цієї Угоди без будь-якої зміни чи доповнення.

1.3 Текст цієї Угоди знаходиться за посиланням https://libertyreport.ai/user-agreement та може бути змінений Адміністратором без попередження користувачів.

1.4 Користувач також погоджується з умовами Політики конфіденційності, і зобов'язується виконувати таку Політику конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди. Взаємодіючи з чат-ботом сервісу Liberty Report, користувач підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.

1.5 У разі незгоди користувача з будь-якою з умов Угоди, користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання чат-бота сервісу Liberty Report та припинити його використання.


2. Предмет та опис взаємодії

2.1 Предметом цієї Угоди є отримання від зареєстрованих користувачів сервісу Liberty Report відповідей на питання, які стосуються комерційної, соціальної, культурної та інших сфер життя, для дослідження ринку та виявлення громадської думки.

2.2 Отримання відповідей від користувачів та збір інформації здійснюється в режимі діалогу з використанням чат-боту сервісу Liberty Report.

2.3 В рамках сервісу Liberty Report для зареєстрованих користувачів сервісу доступні два види опитувань: оплачувані і безкоштовні.


3. Реєстрація в сервісі Liberty Report

3.1 Для реєстрації в сервісі Liberty Report необхідно проходження реєстрації шляхом самостійного заповнення відповідних полів форми реєстрації за допомогою чат-боту.

3.2 Під час реєстрації користувач зобов'язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формі для реєстрації і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, такому, що відповідає дійсності. Користувач зобов'язується забезпечити достовірність наданої інформації.

3.3 При реєстрації в чат-боті користувач дає згоду на автоматичне створення свого облікового запису для роботи з чат-ботом і подальший вхід здійснюється до облікового запису через номер мобільного телефону, який користувач вказав під час реєстрації.

3.4 Для реєстрації і взаємодії з певними чат-ботами сервісу Liberty Report може запитуватись реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі - РНОКПП) і тоді ідентифікації користувача здійснюється також і за РНОКПП. Одна особа може зареєструвати лише один обліковий запис, який прив'язаний або до номеру телефону, або до РНОКПП в залежності від ідентифікуючої ознаки користувача в чат-боті.

3.5 Для доступу до чат-боту потрібен пристрій, який відповідає вимогам сумісності обладнання і програмного забезпечення в Інтернеті, і доступ до Інтернету.

3.6 Адміністратор не несе відповідальності за неможливість доступу або недоліки в функціонуванні Інтернету через використання несумісних пристроїв, а також за можливі збої в роботі інтернет-сервісів.

3.7 Користувач несе самостійну відповідальність за недоступність своєї інформації стороннім особам та доступ до чат-боту сервісу Liberty Report.

3.8 Всі дії, вчинені в сервісі від імені користувача вважають діями, які вчинила особа, яка пройшла первісну реєстрацію. В випадку отримання несанкціонованого доступу до роботи з чат-ботом сервісу Liberty Report іншої особи з вини самого користувача, Адміністратор не несе відповідальності за несанкціоноване поширення персональних та інших даних користувача. Адміністратор також не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.


3.9 Заборонено:

3.9.1 використання різних форм і способів незаконного представництва інших осіб в чат-боті сервісу Liberty Report;

3.9.2 здійснення збору і використання особистих даних інших користувачів без їхньої згоди або в порушення положень правил про захист даних;

3.9.3 публічне розголошення інформації щодо кількості та змісту опитувань

3.9.4 використання чат-боту для здійснення спроби отримання доступу до закритих областей сервісу Liberty Report ;

3.9.5 поширення реклами сервісу як додаткового заробітку, оскільки така реклама не відповідає цілям створення сервісу Liberty Report;

3.9.6 поширення неправдивої інформації про роботу сервісу Liberty Report;

3.9.7 поширення інформації про роботу сервісу Liberty Report, яка вводить в оману інших або потенційних користувачів сервісу Liberty Report.


4. Порядок проведення анкетування

4.1 Адміністратор зобов'язується забезпечити можливість отримання користувачем доступу до будь-яких опитувань, які відповідають цільовій аудиторії в які потрапляє користувач в межах роботи певного чат-боту в якому зареєстрований користувач.

4.2 Користувачам, які відповідають критеріям вибірки цільової аудиторії, чат-бот пропонує пройти опитування з певним переліком питань.

4.3 До проведення опитування користувач, який відповідає критеріям вибірки цільової аудиторії, отримує інформацію про тему анкетування на ціну за її проходження.

4.4 В рамках сервісу Liberty Report доступні 2 види опитувань: оплачувані і безкоштовні. За проходження оплачуваних опитувань користувачам нараховуються віртуальні бали, порядок використання яких зазначено в розділі 5 цієї Угоди.

4.5 Користувач самостійно приймає рішення, в яких опитування він приймає участь.

4.6 Користувач самостійно висловлює свою власну думку відповідаючи на питання, які ставляться в межах проведення визначеного опитування.

4.7 Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого облікового запису.

4.8 У разі порушення користувачем умов Угоди (разом з її невід'ємними частинами), Адміністратор має право призупинити, обмежити або припинити доступ такого користувача до чат-боту сервісу Liberty Report в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути нанесені користувачеві такими діями.

4.9 Адміністратор має право здійснювати розсилання користувачам електронних повідомлень за допомогою чат-боту сервісу Liberty Report, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про роботу, послуги та діяльності Адміністратора або його партнерів.


5. Нарахування віртуальних балів та їх використання

5.1 Опитування вважається пройденим, коли користувач відповів на всі питання анкети.

5.2 За проходження платних опитувань користувачу нараховуються віртуальні бали.

5.3 На початку кожного наступного місяця чат-бот сервісу Liberty Report пропонує Користувачу здійснити переведення отриманих віртуальних балів в національну валюту гривню виходячи з розрахунку 1 бал = 1 гривня з урахуванням утриманих (сплачених податковим агентом) податків і зборів. Таке переведення віртуальних балів здійснюється за умови виконання вимоги п. 5.6 Угоди.

5.4 Про можливість перевести віртуальні бали в українську гривню з подальшим розпорядженням таких коштів, кожен користувач отримує відповідне повідомлення в чат-боті сервісу Liberty Report до 3-го числа кожного календарного місяця.

5.5 Кнопка для надання команди чат-боту сервісу Liberty Report щодо розпорядження нарахованими за попередні періоди віртуальні бали є активною з 1-го по 3-те число кожного календарного місяця.

5.6 Переведення балів в гривню в порядку п. 5.3 Угоди здійснюється виключно при накопичення Користувачем не менше як 100 віртуальних балів. Якщо протягом попередніх періодів Користувачем було накопичено менше ніж 100 віртуальних балів, то вся кількість віртуальних балів переходить на наступні періоди поки не буде накопичено не менше ніж 100 віртуальних балів.

5.7 Баланс віртуальних балів протягом поточного місяця Користувач може відслідкувати в меню чат-боту сервісу Liberty Report.

5.8 Грошові кошти, отримані користувачем після переведення віртальних балів за проходження опитування, можуть бути використані ним самостійно за власним бажанням. Чат-бот сервісу Liberty Report пропонує користувачу виконати одну із запропонованих дій по перерахуванню грошових коштів отриманих після переведення віртуальних балів:

5.8.1 на рахунок банківської картки, яка відкрита в будь-якому банку України;

5.8.2 на благодійність.

5.9 Перерахунок грошових коштів передбачений п. 5.8 Угоди можливий лише після переведення балів в українську гривню в порядку встановленому п. 5.3-5.7 Угоди.

5.10 В випадку, якщо користувач не вибрав жодного із шляхів розпорядження нарахованими віртуальними балами в порядку і спосіб передбачений п. 5.3-5.9 Угоди, то такі нараховані віртуальні бали залишаються на балансі Користувача і можуть бути переведені в грошові кошти на початку наступного календарного місяця.

5.11 Користувач самостійно слідкує за актуальністю банківських реквізитів карткового рахунку і в випадку їх зміни, обовязково вносить зміни до свої даних. Адміністратор не несе відповідальність за неточні, неправильні чи некоректні дані банківських реквізитів карткового рахунку Користувача.

5.12 В правовідносинах із податковою службою Адміністратор виступає податковим агентом Користувача та утримує з грошових коштів, які нараховані Користувачеві за платні опитування, податки та збори передбачені чинним законодавством, а також подає відповідну звітність про розмір отриманих доходів Користувача.


6. Персональні дані

6.1 З метою використання чат-боту сервісу Liberty Report користувач надає Адміністратору право використовувати, зберігати та обробляти свої персональні дані згідно з чинним законодавством України, не обмежуючись терміном дії правовідносин.

6.2 Персональні дані, які збираються під час взаємодії виртуального ассистента і користувача, використовуються останнім виключно для виконання послуг та доручень чат-ботом сервісу Liberty Report для користувача.

6.3 Питання збору, обробки, зберігання персональних даних регулюється Політикою конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди та знаходиться за посиланням https://libertyreport.ai/privacy-policy.


7. Інтелектуальна власність

Сукупність програм, програмних продуктів, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються при використанні сервісу Liberty Report, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу сервісу Liberty Report без дозволу Адміністратора чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.


8. Додаткові умови

8.1 Адміністратор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди або неправильного розуміння команд виртуального асистента.


8.2 У випадку, якщо які-небудь положення цієї Угоди, включаючи будь-які пропозиції, пункт або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення цієї Угоди, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.


9. Деактивація або видалення облікового запису

9.1 Адміністратор сервісу Liberty Report може негайно відмовити користувачу у наданні сервісу Liberty Report чи припинити надавати сервіс повністю або частково (зокрема шляхом припинення чи вимкнення доступу до сервісу Liberty Report) з метою захисту сервісу або в разі, якщо користувач створює ризик чи юридичну відповідальність для Адміністратора, порушує Угоду користування (зокрема п. 3.9. цієї Угоди).

9.2 Адміністратор може припинити або змінити роботу сервісу Liberty Report, видалити контент чи інформацію, що поширюються за допомогою сервісу, або заблокувати доступ до нього чи припинити надавати сервіс повністю або частково окремому користувачу або групі користувачів, якщо визначить, що такі дії є обґрунтовано необхідними для запобігання негативним правовим чи нормативним наслідкам для Адміністратора або їх пом'якшення.

9.3 Якщо користувач вважає, що його обліковий запис видалено та/або заблоковано помилково, або хочете вимкнути чи назавжди видалити свій обліковий запис необхідно звернутись до комади підтримки сервісу Liberty Report написаши лист на електронну пошту support@libertyreport.ai.

9.4 Якщо питання надіслане користувачем стосується запиту на видалення контенту або облікового запису, процес видалення розпочнеться не пізніше 30 днів з моменту надсилання запиту. Процес видалення контенту може зайняти до 90 днів. Після видалення контенту може знадобитися ще до 90 днів на його видалення з резервних копій і систем аварійного відновлення.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІБЕРТІ РЕПОРТ»

код ЄДРПОУ 43699934